Bankernas största utmaning - FinTech-aktörernas frammarsch

2017-04-06


Banksektorn är under förändring - då nya bolag ritat om kartan för hur finansiella tjänster kan se ut i en digital tidsålder. Den globala Fin-Tech rapporten visar att traditionella finansiella institutioner måste anpassa sig och fort, vara innovativa och samarbeta både smått och stort.

– Vi ser tydliga tecken på att etablerade aktörer inom den finansiella tjänstesektorn utsätts för allt större hot. FinTech-startups fortsätter att ta marknadsdelar inom etablerade områden, säger Johan Jerresand ansvarig för FinTech på PwC Sverige.
 

Allt fler nya aktörer knackar på dörren

Bankerna och de traditionella finansiella institutionerna är just nu under hårt tryck, då unga startupbolag erbjuder smarta tjänster till ett lågt pris. Och de traditionella aktörerna har börjat ta hotet på allvar.

–  Ett tydligt tecken är att man gör allt fler ansträngningar för att försöka kopiera sättet FinTech-startups arbetar med innovation och ny teknologi, säger Jerresand.

Etablerade aktörer söker också samarbete med FinTech-startups för att utbyta erfarenheter. De investerar i och förvärvar i allt större utsträckning den innovation som de själva inte lyckats åstadkomma.
 

Ett potentiellt betydligt större hot

Även om mycket fokus ligger på startups så talar också mycket för att det riktigt stora hotet kommer ifrån etablerade aktörer inom teknologisektorn såsom Google, Apple, Facebook, Amazon och Alibaba. Flera av dessa aktörer har de ekonomiska musklerna för att snabbt kunna rigga upp sina digitala plattformar.

De här aktörerna kan erbjuda sin breda kundbas finansiella tjänster på ett innovativt och kostnadseffektivt sätt som väldigt få andra aktörer har möjlighet att konkurrera med.

– Tittar vi globalt så är det tydligaste exemplet Alibaba, Kinas motsvarighet till Amazon, som skapat ett fristående FinTech bolag (Ant Financials) av gigantiska mått, säger Jerresand, ansvarig för FinTech på PwC Sverige.

Alibaba erbjuder väldigt många av de finansiella tjänster vi finner i traditionella bolag inom den finansiella tjänstesektorn till såväl kinesiska som indiska kunder.
 

Den nya teknologin växer så det knakar

I tillägg till att nya aktörer tar flera kliv framåt när det gäller att erbjuda finansiella tjänster på ett mer innovativt, kostnadseffektivt och kundvänligt sätt, så växer också ny teknologi fram som utmanar hela grundtanken med finansiella institutioner.

Har exempelvis den som betalar för en vara eller tjänst faktiskt de pengar man utger sig för att ha?!

– Här står blockchain i centrum med en tydlig ambition att vara garanten för att överföring av värde från en part till en annan sker utan behov av inblandning av en tredje part såsom en bank, säger Jerresand.

Men kan blockchain revolutionera bankvärlden och rita om hela den internationella finansmarknaden?

Den globala FinTech-rapporten fångar trender och utmaningar inom branschen.  Läs rapporten och ligg steget före!

Kontakta oss

Johan Jerresand

Johan Jerresand

FS Digital & Technology Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 10 02

Följ oss i sociala medier