21st Century pharmaceutical collaboration: The Value convergence

Juli 2015

Personlig hälsoinformation är den nya valutan för läkemedelsutveckling och kommersialisering. Nya samarbeten hjälper läkemedels- och life science företag maximera värdet av nya läkemedel.

Följ oss i sociala medier