19th Annual Global CEO Survey - Forest, paper & packaging

2016-02-29

Företagsledarna i den här branschen arbetar i en sektor som håller på att stabilisera sig, men där det fortfarande finns hot. Deras högsta prioritet är kunderna, och för att uppfylla deras förväntningar förbättrar företagen sin hållbarhet i hela leveranskedjan samt bedriver innovationsarbete.

En av de viktigaste faktorerna är att ha kompetenta medarbetare. Företagsledarna strävar också efter att förbättra sina riskbedömningar, liksom kommunikationen om företagens miljöpåverkan och syfte.
 

Att växa under komplicerade förhållanden

Företagsledare inom skogs- och pappersindustrin är främst engagerade i miljöfrågor. Deras svar i årets undersökning visar med tydlighet att branschens utsatta position i debatten om hushållningen med jordens resurser är ett allt överskuggande problemområde. Enligt företagsledarna är frågorna om klimatförändringar och resursknapphet de som mest påverkar intressenternas förväntningar, och branschen befinner sig i centrum av debatten.

Världens skogar har en enorm påverkan på atmosfären. Om skogsbolagen drivs på ett hållbart sätt kan de bli positiva aktörer, men företag som inte följer god praxis kan skada miljön. Företag inom pappersindustrin har liknande problem, eftersom deras produkter ofta betraktas som sopor och ett slöseri med resurser. Genom att hålla livsmedel fräscha, som det också krävs resurser för att tillverka, kan hållbara förpackningar ha en positiv inverkan, men den springande punkten är utbildning och fokusering på återvinningsbara material.

De flesta företagsledarna i inom skogs- och pappersindustrin säger att deras företag redan satsar på att skapa värde på lång sikt.

– Det finns många områden där branschen måste göra mer för att nå ut, och se till att alla anställda förstår vilka företagens mål är och strävar efter att nå dem. Mer än hälften av ledarna planerar att göra förändringar av sina företagsvärderingar för att möta intressenternas nya förväntningar, säger Bo Lagerström, branschansvarig Forest Paper & Packaging på PwC.
 

Tillförsikten fortsätter att öka

Förra årets trend med ökande optimism fortsätter och branschens övergripande situation håller på att stabilisera sig.

39 procent av företagsledarna i skogs-, pappers- och förpackningsindustrin är övertygade om att deras företags omsättning kommer att öka under de närmaste tolv månaderna, och på tre års sikt stiger denna andel till 50 procent.

Förra året uppgav 69 procent av dem att de såg fler hot mot tillväxten, medan 73 procent upplevde att det fanns fler möjligheter än tre år tidigare. Båda dessa siffror var högre än genomsnittet för alla svarande. I år har de minskat: det är bara 61 procent som anser att hoten är fler och 57 procent som ser fler tillväxtmöjligheter, vilket är mer i linje med hela urvalet.

Följ oss i sociala medier