K2 – Årsredovisning i mindre företag

– exemplet K2-Kemisten AB med vägledning och kommentarer

Bokföringsnämndens allmänna råd, med de så kallade K2-reglerna, ska tillämpas senast för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2014. Alla aktiebolag och ekonomiska föreningar som är mindre företag enligt årsredovisningslagens definition ska tillämpa K2-regler – om de inte väljer att tillämpa det mer omfattande regelverket K3. (K3-reglerna behandlas i PwC:s handbok K3 i praktiken.)

K2-reglerna utgörs av de allmänna råden BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. K2-reglerna innebär – jämfört med K3-reglerna – såväl förenklingar som begränsningar, och det finns anledning för alla mindre aktiebolag och ekonomiska föreningar att individuellt överväga om de ska välja att tillämpa K2 eller K3.

Denna skrift innehåller:

  • Ett exempel på en årsredovisning för ett fiktivt aktiebolag som tillämpar K2-reglerna. Exemplet visar hur årsredovisningen kan se ut i praktiken, för ett företag med vanligt förekommande poster.
  • En beskrivning av innehållet i K2-reglerna för aktiebolag.
  • En redogörelse för skillnaderna mellan K2-reglerna för aktiebolag respektive ekonomiska föreningar.
  • Sammanställning av förenklingsregler i K2.

Skriften ger vägledning till den som ska upprätta en årsredovisning eller bedöma en årsredovisning som upprättats enligt K2-reglerna.

Klicka här för att beställa

Pris: 165 kronor exklusive moms
Utgivningsår: 2014

omslag till skriften K2 - årsredovisning i mindre företag | PwC

Kontakta oss

Annika Wedin

Annika Wedin

Auktoriserad revisor

Tel 0709-29 23 54

Följ oss i sociala medier