19th Annual Global CEO Survey: Communications

2016-02-22


Att växa under komplicerade förhållanden

Företagsledare inom telekombranschen är några av de svarspersoner som är mest övertygade om att omsättningen kommer att öka i framtiden.
 

I likhet med det totala genomsnittet är 81 procent av dem ganska säkra på eller övertygade om att omsättningen kommer att öka under de kommande tolv månaderna. Man bör dock notera att den andel av företagsledarna i branschen som är övertygade (44 procent) är en av de högsta i undersökningen – och 9 procent högre än det totala genomsnittet.
 

När det gäller potentialen på lång sikt är hela 93 procent övertygade om att deras företag har goda utsikter till omsättningsökningar under de närmaste tre åren. Dessa siffror bekräftar den höga tillförsikt som vi har sett hos kommunikationsföretagens ledare i dessa undersökningar under de senaste fem åren. Och när 56 procent säger sig se fler hot nu än för tre år sedan upplever 74 procent också att det finns fler möjligheter.
 

Företagsledarna är mycket oroliga för hot som arbetslöshet, tillgången på kvalificerad arbetskraft, regleringar och digital infrastruktur, men den växande globala sammanlänkningen och omvandlingen av många kommunikationsföretag till verkliga digitala telekomföretag och innovatörer gör ändå att de ser framtiden an med tillförsikt.
 

Nya marknader och ny teknik påverkar intressenternas förväntningar

91 procent av ledarna tror att tekniska framsteg kommer att medföra att intressenternas förväntningar på deras verksamhet förändras. Att denna andel är så mycket högre än det totala genomsnittet – till och med högre än för företagsledare i teknikbranschen – visar hur viktiga tekniska och digitala innovationer är för kommunikationsföretagen.
 

Dessa företag fortsätter att söka sin identitet och kämpar för att slippa stämplas som allmännyttiga. För att nå dit måste de mer och mer förlita sig på avancerad teknik för att kunna differentiera sina tjänster och betraktas som innovatörer.
 

Om undersökningen

54 företagsledare inom telekombranschen i 36 länder intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen ”19th Annual Global CEO Survey”. 

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier