19th Annual Global CEO Survey: Technology

2016-02-22


Eftersom tekniken påverkar all verksamhet i allt högre grad är teknikföretagens ledare mer optimistiska i fråga om tillväxtmöjligheter än företagsledare i andra branscher.
 

Företag i alla branscher i hela världen förlitar sig på att teknik och innovationer ska hjälpa dem att tillgodose intressenternas dramatiskt förändrade förväntningar. Företagsledare inom teknologisektorn gör också omfattande förändringar av sina kompetensstrategier och syftet med dessa.
 

Deras tro på global ekonomisk tillväxt har minskat något jämfört med föregående år. I år tror 78 procent att det ekonomiska läget antingen kommer att vara oförändrat eller förbättras 2016, en minskning med 4 procent. Men företagsledarna i den här branschen är också övertygade om att deras företags omsättning kommer att öka både på kort och på lång sikt. 90 procent förväntar sig högre försäljning under de kommande tolv månaderna och 94 procent tror att omsättningen kommer att öka under de närmaste tre åren.
 

Till följd av att tekniken spelar en allt viktigare roll i hela näringslivet ger sig teknikföretagen in i och stör andra branscher. För att nå sina tillväxtmål planerar ledarna i teknikbranschen (59 procent) att fortsätta att bilda strategiska allianser och samriskföretag. De betecknar USA, Kina och Storbritannien som de viktigaste tillväxtmarknaderna under de närmaste tolv månaderna.
 

Företagsledare inom teknologisektorn är överlag mer optimistiska till tillväxtmöjligheter än oroliga för hot. De ser också betydligt mer positivt på möjligheter (72 procent) än företagsledare i andra branscher (60 procent). Teknologiledarna är betydligt mer oroade över cybersäkerhet än företagsledare i andra branscher (61 procent).

Tekniken förändrar relationerna med kunderna och andra intressenter

Företagsledarna i teknikbranschen anser att tekniken kommer att vara nyckeln till närmare förbindelser med kunderna och en förstärkt kundfokusering. Hela 92 procent tycker att det är mycket sannolikt att tekniska framsteg kommer att resultera i att intressenternas förväntningar på deras företag ökar under de närmaste fem åren. Följaktligen förändrar 86 procent av företagsledarna sin användning av teknik för att analysera och leva upp till intressenternas större förväntningar.

Kontakta oss

Erik Wall

Partner Strategy& / Technology Industry Leader, PwC Sverige

Tel +46 709 29 31 25

Följ oss i sociala medier