Communications Review, April 2016: Keystone behaviours

2016-05-11


Hur kan kommunikationsföretag använda sin kultur som en pådrivande faktor för digital omvandling?
 

Att omvandla företaget till en digital verksamhet är ett av de mest pressande kraven som kommunikationsföretag står inför idag ur ett konkurrensmässigt och kommersiellt perspektiv. Trots detta uppfattas de här företagens organisationskulturer ofta som hinder för omvälvande förändringar.
 

PwC:s erfarenhet från olika branscher, inklusive telekomföretag, visar dock att kulturen kan vara en kraftfull katalysator för stora omvandlingar och ofta är en förutsättning för processen. Det innebär fortfarande en stor utmaning att förändra kulturen inom ett telekomföretag, eftersom den förmodligen är djupt inbäddad på flera nivåer – lokalt, nationellt, organisatoriskt.
 

Dessutom är den sällan möjlig att förändra inom en rimlig tidsram. Om man så bara vill omforma kulturen krävs att rationella och känslomässiga krafter samverkar. Enligt författarnas sätt att se på saken ligger nyckeln till framgång i att ha en pragmatisk strategi, vilket innefattar att hitta källor till känslomässig energi som redan finns i organisationskulturen.
 

De måste kopplas till ett antal ”nyckelbeteenden” som har störst betydelse. Därefter ska utvalda grupper av ”verkliga informella ledare” rekryteras för att sprida det känslomässiga engagemanget viralt inom hela företaget. Det är lättare sagt än gjort.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier