Communications Review September 2016: Network operators

2016-10-27

Kvinnlig näroperatör drar maximal nytta av sakernas internet


Så kan nätoperatörerna dra maximal nytta av sakernas internet

Sakernas internet (Internet of things) håller på att göra sitt intåg, och ett brett spektrum av industriföretag – i sektorer som tillverkning, naturresurser och allmännytta – lanserar olika anordningar som mycket effektivt och ändamålsenligt kan interagera med användarna och skapa nya värdeskapande modeller.
 

Vid första påseende kan det bästa sättet att generera värde ur sakernas internet för stora telekomoperatörer och flertjänstoperatörer tyckas vara att erbjuda uppkoppling genom sina nätverk.
 

Men tänk efter en gång till. Faktum är att sakernas internet öppnar enorma möjligheter för dem att övergå till att bli åtkomstleverantörer med ett utbud av tjänster och tillgångar som sträcker sig långt utöver deras nuvarande kärnverksamhet. I slutändan handlar sakernas internet om att förvandla data till handling.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier