Reimagining operations in the communications industry

2016-03-03

Det är en spännande tid för operativa chefer, som kan påverka sina företags framtid mer än någonsin.
 

Vår 2015 Global Operations Survey visar att ledande företag tänker nytt kring verksamheten. Operativa chefer förväntar sig att paradigmskiftestrenderna kommer att fortsätta och det hjälper dem att utforma sina strategier.
 

Verksamheten är fortsatt en konkurrensfördel i den snabbt föränderliga industrin och företag som förenar operativ kapacitet med affärsstrategi kommer att vara bäst positionerade att vinna. Är ditt företag redo?

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier