Ständigt uppkopplade: Latinamerikanska konsumenter dominerar i USA

2016-10-27


Efter att ha studerat latinamerikanska konsumenter från olika generationer kan vi konstatera att det finns viktiga skillnader som påverkar attityder och beteenden. Men när det gäller videostreaming förenas de alla av sina språkpreferenser: latinamerikaner tittar på film på två språk.
 

Antalet latinamerikanska konsumenter i USA uppgår för närvarande till 55 miljoner och förväntas motsvara en tredjedel av befolkningen 2060. De är en mycket uppvaktad och växande målgrupp med köpare och påverkare. I synnerhet för företag i underhållning och media, telekom och teknologibranschen har det blivit mycket viktigt att lyckas engagera latinamerikanska konsumenter.
 

De latinamerikanska konsumenterna utgör en växande marknad bestående av mediahungriga samhällspåverkare med en ständigt ökande köpkraft.

Mobila konsumenter

De latinamerikanska konsumenterna använder i första hand sina mobiler, och i en långt större utsträckning än befolkningen i allmänhet. Denna konsumentgrupp medför ojämförliga tillväxtmöjligheter.
 

Genom vår undersökning försöker vi skaffa oss en bättre förståelse för de latinamerikanska konsumenternas attityder och beteenden i det snabbt föränderliga medie- och tekniklandskapet, i detta fall även utanför mobilmarknaden.

Kontakta oss

Nicklas Kullberg

Nicklas Kullberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 08

Följ oss i sociala medier