Streaming the future

2016-03-03

En handfull teknik-, media- och telekomföretag (TMT) har kommit att dominera olika aspekter av internet, inklusive anslutning, sökning, sociala nätverk, näthandel, delningsekonomin, reklam och innehållsskapande och distribution. De här aktörerna kunde ta sig in på marknaden genom ett unikt utbud eller unika affärsmodeller och snabbt skaka om bransch efter bransch.
 

Dessa företag verkar ha ett starkt fäste på de marknader de valt ut, men den kontinuerliga innovationen på internetområdet fortsätter att föra in nya företag som mycket väl kan komma att bidra till ett paradigmskifte som påverkar de gamla företagen.
 

Det är svårt att förutspå hur saker och ting kommer att se ut ens om några år. För att skapa sig en bättre bild av framtiden har PwC analyserat de främsta osäkerhetsfaktorer som TMT-företag ställs inför och utvecklat en rad scenarier för hur spelfältet kan komma att se ut under olika omständigheter. De här scenarierna kan hjälpa industriaktörerna och investerarna att navigera inför framtiden.

Kontakta oss

Erik Wall

Partner Strategy& / Technology Industry Leader, PwC Sverige

Tel +46 709 29 31 25

Följ oss i sociala medier