The wearable life 2.0

2016-06-02


Denna uppföljande rapport bygger på ny forskning som förklarar konsumenternas attityder och preferenser vad gäller bärbar teknologi. Vad som har förändrats, förbättrats och vad den bärbara framtiden har att erbjuda.


Tack vare PwC:s fortlöpande serier om konsumenten får vi inblick i konsumentattityder och beteenden i det snabbt förändrande media och teknologilandskapet.


PwC lanserade 2016 en konsumentundersökning om bärbar teknologi för att här bättre kunna förstå konsumenten. Vi identifierar trenderna i branschen för att hitta potentiella möjligheter och tillämpningar.

Kontakta oss

Nicklas Kullberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 08

Följ oss i sociala medier