Work-life 3.0: Understanding how we'll work next

2016-10-27


Den här rapporten handlar om den föränderliga dynamiken på arbetsmarknaden – hur jobben ser ut i dag och hur de utvecklas – samt om hur arbetsgivarna på bästa sätt kan hantera och optimera arbetskraften för att nå goda resultat under kommande år.
 

Följande frågor tas upp i rapporten:

  • Vad är ett jobb i dagens samhälle?
  • Hur kan företagen gå till väga för att optimera denna föränderliga arbetskraft?
  • På vilka punkter bör företagen förändra sin rekrytering och kompetenshantering?
  • Finns det några beprövade strategier för att ta till sig teknik?


Slutsatser

  • 38 procent av de anställda som tillhör generation Z säger att de har stort förtroende för sina arbetsgivare
  • 43 procent av medarbetarna i små företag, men bara 27 procent av de som jobbar i stora företag, uppger att de trivs på jobbet
  • En tredjedel av arbetstagarna tror att de kommer att byta jobb under det närmaste halvåret
  • Sannolikheten att de som arbetar hemifrån minst en dag i veckan ger sina jobb högsta betyg på nöjdhetsskalan är 48 procent högre

Kontakta oss

Nicklas Kullberg

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 34 08

Följ oss i sociala medier