Assembling value: Second-quarter 2015 industrial manufacturing industry mergers and acquisitions analysis

2015-10-12

Assembling value är en kvartalsvis analys av globala fusioner och förvärv i tillverkningsindustrin. Varje utgåva innehåller en översyn av den totala affärsaktiviteten för kvartalet och innevarande år liksom en sammanfattning av stora affärer.

Följ oss i sociala medier