Den smarta industrin: Industriellt internet skapar möjligheter för svenska tillverkande företag

2015-09-09

Den svenska tillverkande industrin utmanas i takt med att digitalisering och krav på automatisering ökar. PwC:s senaste undersökning bland drygt 60 ledande industriföretag visar att den största utmaningen handlar om svårigheten att räkna hem de stora investeringarna som måste göras i industriellt internet för att klara omställningen.

– Sverige har en god möjlighet att ta en ledande roll i den digitaliserade industrin och behålla sin position i den globala konkurrensen, men det kräver att vi kan få fram personer med tillräcklig spetskompetens i tillräcklig mängd, säger Fredrik Vernersson, senior rådgivare på PwC Strategy&.

Om undersökningen

Undersökningen "Den smarta industrin: Industriellt internet skapar möjligheter för svenska tillverkande företag" bygger på 64 intervjuer och fem djupintervjuer med ledande svenska industriföretag. Syftet är att skapa en bild av hur långt branschen kommit i omställningsarbetet mot industriellt internet och det som även kallas Industri 4.0. En utveckling som kommer att förändra spelreglerna för svensk industri. Undersökningen genomfördes via webbenkät och intervjuer under perioden april-maj 2015. I första hand är det representanter för företagens ledningsgrupp som deltagit i studien.

Engelsk version

The Smart Manufacturing Industry – The Industrial Internet creates new opportunities for Swedish manufacturing companies

Kontakta oss

Johan Palmgren

Partner / Auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 12 18

Följ oss i sociala medier