Ledare inom tillverkningsindustrin: Vi går mot ljusare tider

2017-06-01

kvinna och man i industrilokal


Företagsledare inom tillverkningsbranschen är försiktigt optimistiska, visar årets "CEO Survey Industrial Manufactoring". Till hoten hör tillgång på nyckelkompetens och hur industrin kan dra nytta av digitaliseringen.
 

Företagsledare inom tillverkningsindustrin verkar i en bransch som blir allt mer komplicerad. Men trots det visar årets rapport "20th CEO Survey Industrial Manufactoring" att företagsledare inom branschen är försiktigt optimistiska. 51 procent av ledarna förutspår att omsättningen för det egna företaget kommer att öka de närmaste tre åren.

Industrin bör ha förmågan att tillämpa strategiska förändringar. Och företagen bör dra nytta av den digitala utvecklingen för att optimera affärsprocesserna.

Johan Palmgren, branschledare på PwC Sverige


Palmgren tycker att svenska företag har goda förutsättningar att lyckas mot bakgrund av långsiktiga satsningar på forskning och utveckling. Utöver det ligger svenska aktörer långt fram vad gäller digitalisering.
 

Några key findings ur rapporten:

  • 51 procent av ledarna förutspår att omsättningen för det egna företaget kommer att öka de närmaste tre åren. (Ifjol var det enbart 41 procent av ledarna som hade tilltro till framtiden).
  • Företagsledare inom tillverkningsindustrin förutspår att rätt slags kompetens, optimerade affärer och innovation för branschen mot ljusare tider.
  • Till de områden som bör förstärkas hör innovation, det anser 29 procent av företagsledarna.
  • 55 procent av industriledarna anser att det blivit svårare att verka på en öppen marknad då de globala trenderna tyder på en mer nationalistisk och sluten politik.

Om undersökningen

292 företagsledare inom tillverkningsbranschen i 56 länder intervjuades om sin syn på nuläge och framtida utmaningar. Rapporten baseras på den årliga globala undersökningen "20th Annual Global CEO Survey".

Kontakta oss

Johan Palmgren

Johan Palmgren

Partner / Auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 12 18

Bo Karlsson

Bo Karlsson

Chief Digital Officer, PwC Sverige

Tel 0709-29 11 17

Följ oss i sociala medier