Industri 4.0: Företag i hela världen gör stora investeringar i digitalisering

2016-04-13


Runt om i världen har företag verkligen börjat satsa på Industri 4.0. PwC:s globala studie ”Industry 4.0: Building the Digital Enterprise” visar vilka framsteg den digitala tekniken kommer att ha gjort 2020.

Företagsledare för över 2 000 företag i 26 länder deltog och svarade på frågor i studien. Deras siffror och prognoser talar sitt eget tydliga språk: den genomsnittliga digitaliseringsnivån förväntas stiga från 33 till 72 procent inom fem år. Företagen avsätter årligen omkring 5 procent av sina digitala intäkter för investeringar i digitalisering, vilket innebär totalt över 900 miljarder dollar om året bara i de industrisektorer som ingick i undersökningen.
 

Denna omvälvning pågår inte bara i industriländerna, utan i hela världen. Studien utvisar vilka fördelar företagen väntar sig av Industri 4.0 och vilka hinder för genomförandet de för närvarande anser vara de största. Företagsledarna tror att en mer omfattande digitalisering kommer att resultera i kostnadsminskningar på 3,6 procent och nya intäkter på i genomsnitt 2,9 procent per år. En utmaning för företagen är att hitta det antal specialister som krävs för övergången, och företagen har fortfarande en bit kvar när det gäller att utnyttja dataanalys på ett konsekvent sätt och effektivt.
 

Vid sidan av lägesbeskrivningen för den digitala omställningen framhålls i den andra delen av studien nödvändiga åtgärder som krävs för att lyckas införliva Industri 4.0 som en naturlig del i verksamheten och vad strategin för detta måste inbegripa.
 

Mer information om hela studien finns på
PwC.com/industry4.0

Kontakta oss

Fredrik Lindblad

Fredrik Lindblad

Front Office Transformation & New Business, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 18

Följ oss i sociala medier