Industri 4.0 - den fjärde industriella revolutionen

2015-09-25

Vad är Industry 4.0?

Vi befinner oss i en värld där produkterna blir smartare och  tjänster kan skapas på nya sätt tack vare den digitala utvecklingen. Effektiviteten i utbytet mellan företag, leverantörer och kunder ökar fort som ett led i att information kan användas och delas på enklare sätt.  Inom industrin talas det idag om att vi är på väg mot nästa industriella revolution, det som fått samlingsnamnet Industri 4.0, pådrivet av den snabba teknik- och IT-utvecklingen.

Det är viktigt för Sverige som ett ledande industriland att lyckas i den digitala industriella omställningen. Och ni som företag måste också vara på tårna i den globala konkurrensen.
 

Vi kan hjälpa dig med:

  • Mognadsbedömning och strategiutveckling
  • Anpassning av befintliga affärsmodeller och identifiering av nya
  • Organisatoriska förändringar
  • Vägledning inom IT, till exempel val och planering för införande av ny teknik
  • Optimering av horisontella och vertikala värdekedjor
  • Optimering av innovationsprocesser och produktutveckling
  • Hantering av risk och säkerhet vid teknikomställning

Den smarta industrin

Industriellt internet skapar möjligheter för svenska tillverkande företag.

Läs mer

Hur ligger ditt bolag till?

Gör en bedömning med PwC:s onlineverktyg för Industri 4.0.

Ta testet

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier