Manufacturing barometer: Business outlook report Q1 2015

2015-09-11

Highlights från kvartalets rapport:

  • Tillverkare är fortsatt optimistiska trots växande oro kring den starka amerikanska dollarn.
  • Planer för utländska expansioner är på nedgång, vilket speglar förhöjd oro för den starka dollarn och ökad utländsk konkurrens.
  • Tillverkarna genomför robotteknik för ett brett spektrum av viktiga tillämpningar, inklusive montering, konsekvent höghastighetsarbete, och materialhantering/-förpackning.

PwC:s Manufacturing Barometer är en kvartalsvis undersökning byggd på svar från USA-baserade beslutsfattare i stora, multinationella tillverkningsindustrier. Undersökningen fångar deltagarnas bedömningar av riktningen för USA och världsekonomin och deras företags resultat och förväntningar inom områden som intäktstillväxt, marginaler, lager och kostnader. Andra avsnitt undersöker planer för investeringar, fusioner och förvärv, uthyrning och möjliga hinder för tillväxten med mera.

Följ oss i sociala medier