Reimagining industrial manufacturing operations: Insights from PwC:s 2015 global operations survey

2016-03-07

Industritillverkningsföretag anpassar sig till en allt mer volatil värld med nya paradigmskiften. Det gör att fokus flyttas. Konkurrensfördelar handlar inte längre enbart om vad företag gör, utan om hur de gör det, med hjälp av sin kärnkapacitet. Tillverkare förfinar allt, från hur de tillverkar varor till hur de samspelar med kunder – och den operativa verksamheten går i täten.

Kontakta oss

Johan Palmgren

Johan Palmgren

Partner / Auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 12 18

Följ oss i sociala medier