Talent management in manufacturing: The need for a fresh approach

2014-12-22

Verkstadsföretag har svårt för att täcka upp jobb, även i många länder med relativt hög arbetslöshet. Problemet är att hitta rätt personer till de lediga jobben. Det finns en ökande konkurrens om talanger och verkstadsbranschen erbjuder inte alltid de mest attraktiva karriärutsikterna.

Många chefer i branschen är medvetna om denna utmaning. Nästan hälften av cheferna som intervjuades i CEO Survey 2014 de oroliga för tillgången på viktiga talanger. De erkänner klart vikten av talangstrategier för att flytta sin verksamhet framåt, och nästan hälften av vd:arna säger att de planerar att anställa personal i år.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier