Är verkstadsbranschen redo att möta den digitala utvecklingen?

2015-10-21

Nya siffror från Verkstadsbarometern visar att allt fler svenska industriföretag ser med oro på världsekonomin och flertalet är bara i startgroparna när det gäller att anpassa verksamheten till den tilltagande digitaliseringen av branschen.

Hela 40 procent av de svenska industriföretag som deltagit i årets barometer är bekymrade för den globala tillväxten de kommande tolv månaderna. Att jämföra med 20 procent i fjol. Utsikterna för svensk ekonomi är ljusare med 74 procent som tror på ett oförändrat läge och bara 12 procent som uttrycker oro för utvecklingen framåt.

Den tilltagande digitaliseringen utmanar branschen. Hälften av verkstadsföretagen ser den teknologiska utvecklingen som central och en av de faktorer som har störst påverkan på verksamheten framöver. Samtidigt anger endast 4 procent att de är mycket väl förberedda medan 36 procent bedömer att de är dåligt förberedda för att möta omställningen.

Om undersökningen:

Verkstadsbarometern är en återkommande undersökning som tittar på trender och attityder bland landets största verkstadsföretag. Verkstadsbarometern 2015 är den fjortonde i ordningen sedan starten 2008. Undersökningen bygger på intervjuer med ekonomichefer från Sveriges största verkstadsföretag och totalt har 50 webbenkäter och telefonintervjuer genomförts. 

Kontakta oss

Johan Palmgren

Johan Palmgren

Partner / Auktoriserad revisor, PwC Sverige

Tel 0709-29 12 18

Följ oss i sociala medier