CEO Survey 2014

2014-01-22

PwC har traditionsenligt presenterat rapporten CEO Survey under World Economic Forum i Davos. I rapporten ger 1 344 företagsledare sin syn på nuläge och framtida utmaningar.
 

Antalet vd:ar som tror på ljusning inom den globala ekonomin har mer än fördubblats sedan 2013. Dessutom är synen på tillväxt i den egna verksamheten mer positiv nu än för ett år sedan.
 

Rapporten visar också att de förändringar som genomförs inom företagen handlar mindre om att stå emot en ekonomisk motvind och istället blickar de framåt och skapar förberedelse för framtida utmaningar.
 

Företagsledarna lyfter fram tre långsiktiga trender som kommer att förändra deras verksamhet radikalt under de kommande fem åren och som nu tar alltmer plats på deras agendor. Det handlar om teknikutveckling, demografi och förändring av den ekonomiska maktbalansen.

 

Om undersökningen:

PwC:s undersökning CEO Survey genomförs årligen. 2014 års undersökning är den sjuttonde sedan starten. Resultaten i år baseras på 1 344 enkätsvar och 34 djupintervjuer med företagsledare i 68 länder. Undersökningen ägde rum under det sista kvartalet 2013.
 

Ladda ner och läs den globala rapporten:

 

Ladda ner och läs branschrapporterna:

Följ oss i sociala medier