CEO Survey 2015

2015-01-21

loading-player

Playback of this video is not currently available

Annika Falkengren

Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB)

loading-player

Playback of this video is not currently available

Olof Persson

The Volvo Group

PwC har traditionsenligt presenterat rapporten CEO Survey under World Economic Forum i Davos. I rapporten ger 1 322 företagsledare sin syn på nuläge och framtida utmaningar.
Rapporten visar att världens vd:ar är svagt optimistiska när det gäller ekonomisk tillväxt. Cirka en tredjedel (37 procent) av 1 322 tillfrågade tror på en starkare global ekonomisk tillväxt de kommande tolv månaderna. Fyra av tio (44 procent) tror på en oförändrad ekonomi. Samtidigt mer än fördubblas pessimisterna som tror på en lägre global tillväxt (från 7 till 17 procent).

– Förändringen är ganska tydlig men man bör uppmärksamma att tron på det egna företagets ekonomiska framtidsutsikter inte har förändrats och ligger kvar på samma nivå. Företagsledare har ett starkt förtroende för det egna företagets möjligheter trots ett tuffare ekonomiskt klimat, säger Peter Nyllinge, vd PwC Sverige.
 

Svenska vd:ar tror på oförändrad global ekonomi

En tredjedel (34 procent) av de svenska företagsledarna tror på en förbättrad global ekonomisk tillväxt de närmaste tolv månaderna. Det är en bra bit under det nordiska snittet som ligger på 45 procent. Svenska företagsledare är alltså mindre optimistiska jämfört med sina nordiska kolleger. Nästan sextio procent (57) av de svenska företagsledarna tror på en oförändrad ekonomi och att tillväxten planar ut.
 

Svenska företagsledare är samtidigt mindre pessimistiska jämfört med sina globala kollegor. Endast 9 procent tror på en lägre global ekonomisk tillväxt jämfört med det globala snittet som ligger på 17 procent.
 

Svenska företagsledare har en stark tro på det egna företaget

Av de svenska vd:arna är 45 procent "mycket säkra" på det egna företagets tillväxtmöjligheter det kommande året och man befinner sig på samma nivå som sina amerikanska kolleger. Det är en rejäl bit över det nordiska snittet på 23 procent.

Om CEO Survey 2015 undersökningen

PwC:s undersökning CEO Survey genomförs årligen. 2015 års undersökning är den artonde sedan starten. Resultaten i år baseras på 1 322 enkätsvar och 33 djupintervjuer med företagsledare i över 77 länder. Undersökningen ägde rum under fjärde kvartalet 2014.
 

Ladda ner och läs den globala rapporten

  • 18th Annual Global CEO Survey

Ladda ner och läs den svenska sammanfattningen

Ladda ner och läs branschrapporterna

Följ oss i sociala medier