K2/K3 – Vi tar det från början

7 svar på vanliga frågor om K2 och K3-blanketterna:

 

 1. Jag har inte valt ännu, är jag för sent ute?
  – Nej, men det är viktigt att börja titta på eventuella övergångseffekter samt omräkningen av jämförelseåret redan nu så att det inte blir några överraskningar i bokslutet. K2/K3 är obligatoriskt att tillämpa på räkenskapsår som inleds efter 2013-12-31.

 2. För vem gäller K2?
  – K2 är ett tillåtet alternativ för mindre företag (enligt årsredovisningslagens definition). För närvarande finns K2 för aktiebolag och ekonomiska föreningar. Övriga företagsformer stannar tills vidare i äldre regelverk.

 3. För vem gäller K3?
  – K3 är svenska företags huvudredovisningsregelverk och ett tillåtet alternativ för alla företag som inte ska tillämpa årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag (ÅRKL) eller årsredovisning i försäkringsföretag (ÅRFL). Större företag (enligt årsredovisningslagens definition) måste välja K3.

 4. Måste jag välja mellan K2 & K3?
  – Ja. Oavsett om man väljer K2 eller K3 måste regelverken tillämpas konsekvent och får inte blandas. Särskilda regler för byte mellan K2 och K3 finns.

 5. Kan jag byta regelverk? 
  – Det är alltid tillåtet att byta från K2 till K3. Företag som aldrig tillämpat K2 får byta från K3 till K2. Företag som tidigare tillämpat K2 får byta tillbaka till K2 om det finns särskilda skäl.

 6. Hur gör jag valet? 
  – Genom en grundlig genomgång av de olika alternativen kan företagsledningen bilda sig en uppfattning av vilket alternativ som är bäst för just deras företag. Valet anges i årsredovisningens redovisningsprinciper.

 7. Hur kan jag få hjälp?
  – PwC:s redovisningsspecialister kan ge stöd vid övergången till K2 och K3.

Kontakta oss

Carin Hultgren

Carin Hultgren

Ansvarig PwC Academy, PwC Sverige

Tel 0709-29 21 81

Följ oss i sociala medier

Kontakta PwC:s Academy

Kontakta oss om våra event och utbildningar

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide