Förebygg insiderläckor i din organisation

Börsföretagens hantering av insiderinformation har de senaste åren blivit alltmer uppmärksammad i media. Risker med felaktig hantering av insiderinformation har fallit ut till realitet i uppmärksammade fall. Lagstiftare och myndigheter intresserar sig alltmer för frågorna och från att ha varit en punkt på en riskansvarigs agenda är det nu en av de prioriterade frågorna i många organisationer.

Vår utbildning syftar till att på ett praktiskt sätt ge er de verktyg ni behöver för att hantera risker med hanteringen av insiderinformation i er vardag.

Målgrupp

Personer som arbetar med riskhantering, juridiska frågor och som i sitt dagliga arbete hanterar eller ansvarar för hantering av insiderinformation.

Din roll kan vara: 

 • Ekonomichef
 • Jurist
 • VD
 • Compliance officer
 • Informationschef
   

Mål och inriktning

Deltagarna ska efter kursen ha fått en djupare insikt om rättsläget samt hur de bör hantera insiderinformation i den egna organisationen.
 

Vad innehåller kursen?

 • Gällande rätt avseende insiderinformation
 • Vad är insiderinformation i den egna organisationen?
 • Kvantifiering och prioritering av risker i samband med hantering av insiderinformation
 • I workshopform identifiera och kvantifiera er insiderinformation
 • Hur hanterar man insiderinformation på rätt sätt
 • I workshopform skapa en prioriterad aktivitetslista för organisationens vidare egna arbete med insiderinformation
   

Upplägget på halvdagsutbildningen innefattar:

 • Utbildningen genomförs på plats hos er
 • 4h inklusive pauser
 • Antal deltagare 1-20 personer
   
Övriga upplysningar

Vi har även möjlighet att hitta anpassa utbildningen efter era förutsättningar. Vänliga kontakta oss för offert.
 

Kontakta oss

Carl-Gustaf Folkeson

Head of Academy, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 76

Följ oss i sociala medier