Utbildning – Korruption och oegentligheter

Mutanklagelser blir allt vanligare i Sverige

Flera fall av domar och pågående utredningar ha fått mycket stor uppmärksamhet, inte minst i media. Vilka komponenter ingår i ett adekvat förebyggande arbete för att minska riskerna och skadorna som kan följa av misstankar om mutor och korruption?

Målgrupp för kursen

Bolagsstyrning och ledningsgrupper i medelstora företag, stora och internationella företag, offentlig sektor och i ideella organisationer.
 

Mål och inriktning

Målet är att ge deltagarna insikt och förståelse för vad korruption och andra ekonomiska oegentligheter är och hur adekvat förebyggande arbete kan se ut och i praktiken utformas i det dagliga arbetet.
 

Exempel på upplägg av kursen:

 • Utbredning, innehåll i och förekomst av oegentligheter i Sverige och globalt.
 • Indikationer på korruption och oegentligheter inklusive exempel på verkliga fall.
 • Viktiga komponenter i det förebyggande arbetet.
 • Praktiskt riskanalysarbete avseende risker för oegentligheter och korruption.
 • Hantering av tips och praktiskt utredningsarbete.
 • Svensk lagstiftning (mutlagstiftning, trolöshetsbrott, bedrägerier)
 • Diskussion kring egna erfarenheter.
   

Upplägget på halvdagsutbildningen innefattar:

 • Utbildningen genomförs på plats hos er
 • 4h inklusive pauser
 • Antal deltagare 1-15 personer
   

Övriga upplysningar

Vi har även möjlighet att hitta anpassa utbildningen efter era förutsättningar. Vänliga kontakta oss för offert.
 

Kontakta oss

Carl-Gustaf Folkeson

Head of Academy, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 76

Följ oss i sociala medier