Styrelseutbildning

En väl fungerande styrelse ger goda förutsättningar till att styra, utveckla och påverka en organisation i rätt riktning. Men du som styrelsemedlem har också ett stort ansvar. Det finns flera fall där man kunnat förebygga missöden genom att ha haft bättre förståelse kring styrelsens uppdrag.

Den här utbildningen ger er styrelse en helhetsbild så att ni förstår och känner er trygga i de teoretiska och praktiska perspektiven kring styrelsearbete och skapar förutsättningar för att utveckla företagets affärer genom ett gott styrelsearbete.

Målgrupp

Kursen vänder sig till styrelsegrupper som vill ha en uppdatering i vilka regler som gäller och vad styrelseuppdraget innebär.
 

Mål och inriktning

Kursen ger dig kunskaper om vad styrelseuppdraget innebär, samt förväntningar och krav på styrelsemedlemmar.
 

Vad innehåller kursen?

 • Styrelsens ansvar och det enskilda ansvar
 • Vad säger lagstiftningen?
 • Vad innebär styrelsen roll?
 • Styrelsens ansvar i strategiarbetet - strategier och modeller.
 • Styrelsens kontrollfunktion
 • Styrelsens arbete med beslutsunderlag
 • Styrelsen och VD
   

Upplägget på halvdagsutbildningen innefattar:

 • Utbildningen genomförs på plats hos er
 • 4h inklusive pauser
 • Antal deltagare 1-20 personer
   

Övriga upplysningar

Vi har även möjlighet att hitta anpassa utbildningen efter era förutsättningar. Vänliga kontakta oss för offert.
 

Kontakta oss

Carl-Gustaf Folkeson

Head of Academy, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 76

Följ oss i sociala medier