Kurser för förtroendevalda inklusive revision

Kurser och utbildningar för förtroendevalda

Kommunal verksamhet styrs och leds av förtroendevalda. För att kunna genomföra detta omfattande uppdrag, krävs kontinuerlig utveckling och kunskapsinhämtning. Hur kan du som förtroendevald skapa mål och visioner som kommer din region till gagn? Vilken möjlighet har du som förtroendevald att styra och leda arbetet in i framtiden?

 

Kurser för förtroendevalda

  • Topprevisorprogrammet
  • Kommunal ekonomi för förtroendevalda
  • Årsredovisningen
  • Nya kommunallagen
  • Intern styrning och kontroll för förtroendevalda
  • Anlägg ett barnperspektiv i revisionen
  • Stärk din roll som förtroendevald
  • Utveckla dialogen mellan fullmäktige och revisionen
  • Intern styrning och kontroll för kommunstyrelse och nämnder
  • Skräddarsydda utbildningar för förtroendevalda

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier