Utbildning inom ekonomi- och verksamhetsstyrning

Ekonomi och verksamhetsstyrning

Processer för ekonomiadministration är centrala i alla organisationer, inte minst i kommuner och landsting. Gemensamt är att de ofta omfattar hela organisationen och därför kan vara komplexa.

Våra utbildningar har olika inriktningar, från grundläggande kurser till fördjupningar inom specifika områden. Vi vill i våra utbildningar betona att det övergripande syftet med ekonomiadministration är att kunna ge beslutsfattare på olika nivåer, inte minst de förtroendevalda, ett relevant och tillförlitligt beslutsunderlag så att dessa kan utöva sin styrning och kontroll.

Exempel på kurser

 • Strategisk ekonom
 • Controllerutbildning
 • Budget, uppföjning och prognos
 • Årsredovisningen
 • Kommunal ekonomi för icke-ekonomer
 • Mervärdesskatt i kommun och landsting
 • Fördjupningsseminarie i mervärdesskatt
 • Pensionsåtagandet - redovisningen, skulden…
 • Komponentavskrivningar
 • VI behöver öka investeringstakten
 • Ekonomi för administratörer
 • Skräddarsydda utbildningar

Kontakta oss

Customer Hub

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Följ oss i sociala medier