Utbildningar inom juridik och administration

Juridik och administration

Har du tillräcklig kunskap om vilka regelverk som styr din verksamhet? I den framgångsrika organisationen finns god och aktuell kunskap om juridiken som styr verksamheten. Med ett högt tempo i vardagen är det dock ibland svårt att få tid att fördjupa sig i dessa lagar och regelverk.

Exempel på utbildningar

  • Hantering av sociala medier och offentlighetsprincipen
  • LOU och upphandlingsprocessen
  • Effektivisera ärendeberedningsprocessen i nämnder och styrelser
  • Juridik för assistenter
  • Ny som nämndsekreterare
  • Finans- och värdepapperskunskap
  • Att förebygga korruption
  • Visselblåsning i offentlig sektor
  • Hantering av risker för oegentligheter i större investeringar
  • Skräddarsydda utbildningar inom juridik

Kontakta oss

Carl-Gustaf Folkeson

Head of Academy

Tel 0709-29 20 76

Följ oss i sociala medier