Kurser inom utbildning och lärande

Utbildning och lärande

För en attraktiv och effektiv skolverksamhet med hög måluppfyllelse behöver resurserna användas på bästa sätt. Då behöver du förändra, förbättra, utveckla, avveckla, samverka och konkurrera – ibland samtidigt. Genom våra utbildningar ökar du dina kunskaper och blir bättre rustad för att utveckla verksamheten.

Kontakta oss

Marie Lindblad

Rådgivare

Tel 0709-29 22 31

Följ oss i sociala medier