Utbildningar inom vård och omsorg

Kurser inom vård och omsorg

PwC Academy håller flera utbildningar för dig som vill utveckla dig inom vård och omsorg. Exempel på kurser omfattar hållbarhet, avgifter inom LSS och handläggning inom äldreomsorgen.

Utbildningar inom

 • LSS
 • Hållbarhetsfrågor
 • Avgiftshandläggning
 • Biståndsbedömnining
 • Intern styrning och kontroll
 • Managementprogram för toppledare
 • Statsbidrag inom flyktingmottagandet
 • Uppföljning
 • FN:s barnkonvention
 • Lex Sarah
 • Presentationsteknik
 • Lean inom verksamhetsområdet

Kontakta oss

Karin Magnusson

Karin Magnusson

Rådgivare offentlig sektor

Tel 0705-22 25 57

Följ oss i sociala medier