Utbildning inom skatt

Kurserna vänder sig till dig som hanterar moms i ett eller flera skandinaviska länder och som vill ha närmare kunskap om hantering och optimering av momsen i dessa länder. Kurserna är också relevanta om momsen hanteras av ett shared service center.

  • Moms och internationell handel
  • Skandinavisk moms - 2 dagars utbildning
  • Finsk moms och internationell handel

Kontakta oss

Carin Hultgren

Carin Hultgren

Ansvarig PwC Academy, PwC Sverige

Tel 0709-29 21 81

Följ oss i sociala medier

Kontakta PwC:s Academy

Kontakta oss om våra event och utbildningar

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide