PwC:s Toppledarprogram

Det finns ett flertal dimensioner av ledarskap i offentlig sektor. Politiken, medborgarna, offentligheten, organisationen, medarbetarna och kollegorna och inte minst ledaren själv har sina perspektiv. Ledarskap, generellt sett, har även en moralisk dimension som består av en mängd normer och värderingar, mer eller mindre uttalade, mer eller mindre medvetna. Strategiskt ledarskap handlar om att klara allt på en gång – att hela tiden fråga vad som är bäst för helheten. Det är här våra nationella ledarprogram kommer in.

Målgrupp
Programmet är för dig som idag arbetar i en politiskt styrd organisation, leder en ledningsgrupp och har en roll som förvaltningschef, ekonomichef, personalchef, it-chef, chefsjurist, kansli-/stabschef eller motsvarande.

Utbildningsdagar 13-15 september 2023 
18-20 oktober 2023
16-17 november 2023 (digital)
5-8 december 2023 (lärresa)
10-12 januari 2024
 
Längd Totalt 15 dagar
Plats Stockholm
Avgift 107 000 kronor exklusive moms, resor och internat*
Utbildningsledare Magnus Hultgren & Jessica Carragher Wallner

*Vid eventuell lärresa utomlands (modul 5) tillkommer en kostnad om ca 5000 kr för mat och transportkostnader på plats.

*Hotell preliminärbokas av PwC, men bekostas av deltagaren. Vid eventuell avbokning meddelas hotellanläggningen direkt av respektive deltagare. Hotellets avbokningsregler gäller.

Läs mer om innehållet av programmet under Mer information nedan.

Mer information

Anmäl dig

Programmet ger utrymme för att kontinuerligt dela erfarenheter och reflektera över följande frågor

Kontext

Vilken kontext befinner jag mig i?

Världen i förändring

Är jag transparent i förhållande till omvärlden?

Chef & ledare

Vad innebär min roll som chef och ledare?

Utmaningar

Vilka utmaningar står jag inför?

Agera

Hur ska jag agera i det ”mellanrum” jag befinner mig i?
(Det vill säga politik/förvaltning, offentligt/privat, lokalt/regionalt, jobb/fritid, nutid/framtid, invärld/omvärld, strategiskt/operativt o.s.v?)
 

Programmets utvecklingsfilosofi

  • Aktiva deltagare och kursledare som ömsesidigt utvecklar sig själva och varandra i en öppen interaktiv process.

  • Internationalisering och transparens – vi får besök av externa föreläsare, kommuner och offentliga verksamheter och, om förutsättningarna medges, förlägger vi delar av programmet på andra platser för att få lite annorlunda perspektiv och intryck från andra organisationer.

  • Individen är både ”deltagare och aktör” i programmet för att stimulera till ett djupt och integrerat lärande.

  • Du gör din egen personliga utvecklingsplan. Tid för reflektion.

  • Möjlighet att gå vidare på hemmaplan med organisationen och den egna ledningsgruppens utveckling.

Kontakt

Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss på PwC Academy via vårt kontaktformulär.

 

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Carin Hultgren

Carin Hultgren

Ansvarig PwC:s Academy, PwC Sverige

Tel 0709-29 21 81

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide