PwC Academy - Utbildning för Ideell sektor

Lång erfarenhet av ideell verksamhet

Som branschledare inom revision och rådgivning för ideella organisationer har våra specialister lång erfarenhet av sektorn och hög kompetens inom många områden. Bland de många ideella organisationer som gett oss sitt förtroende finns kyrkor och samfund, idrottsrörelser, insamlingsorganisationer, fackförbund, bistånds-, intresse- och utbildningsorganisationer samt ett flertal stiftelser.

Vi har utbildningar inom:

 • Ekonomi och ekonomistyrning
 • Redovisning
 • Skatt
 • Riskhantering och bolagsstyrning
 • Effektivitet och verksamhetsutveckling
 • K-regelverket: det kompletta kursutbudet inom K2 och K3

Vi kan även skräddarsy en utbildning utifrån dina önskemål >>

Svenska kyrkan - utbildningar

Behöver du öka din kunskap och kompetens?

Hur mäter och redovisar man effekten av insatserna på ett relevant sätt? Hur ska man hantera skatte- och momsfrågor på ett sätt som skapar långsiktigt förtroende?

Finns det en tydlig placeringspolicy och system för uppföljning? Hur hanterar man nya regler och höjda krav från verksamhetens intressenter?

Exempel på kurser

 • Ekonomifortbildning för kyrkoherdar och övriga präster - fatta strategiska beslut utifrån en ekonomisk förankring
 • Ekonomifortbildning för kyrkogårdschefer, kyrkogårdsföreståndare och arbetsledare med budgetansvar
 • Särredovisning av begravningsverksamhetens intäkter och kostnader
 • Årsredovisning enligt K3 – Svenska kyrkan
 • Att skriva protokoll i Svenska kyrkan
 • Att skriva protokoll i Svenska kyrkan, fördjupning

Vill du ordna en utbildning i din församling?

Vi kan skräddarsy en utbildning utifrån dina önskemål!

Välkommen att kontakta oss för en utvecklande dialog.

Aktuellt kursutbud för ideell sektor

Aktuellt kursutbud för svenska kyrkan

Kontakta oss

Carl-Gustaf Folkeson

Carl-Gustaf Folkeson

Head of Academy, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 76

Följ oss i sociala medier