Toppledarprogrammet 2020

kvinna sitter i möte

Managementprogrammet för toppledare i offentlig sektor

Det finns ett flertal dimensioner av ledarskap i offentlig sektor. Politiken, medborgarna, offentligheten, organisationen, medarbetarna och kollegorna och inte minst ledaren själv har sina perspektiv. Ledarskap, generellt sett, har även en moralisk dimension som består av en mängd normer och värderingar, mer eller mindre uttalade, mer eller mindre medvetna.

Strategiskt ledarskap handlar om att klara allt på en gång – att hela tiden fråga vad som är bäst för helheten. Det är här våra nationella ledarprogram kommer in.

Målgrupp för utbildningen
Förvaltningschefer, ekonomichefer, personalchefer, kanslichefer, IT-chefer, chefsjurister etc. 

Programmet omfattar tolv dagar. De tolv dagarna bygger vi utifrån följande moduler:

  • Det nya normaltillståndet
  • Personligt ledarskap och ledande ledningsgrupp
  • Mellanrummets dynamik – det avgörande ledarskapet
  • Förnyelse & utveckling – det transformativa ledarskapet
     

Utbildningsdagar hösten 2020

  • 9-11 september 2020
  • 5-7 oktober 2020
  • 18-20 november 2020
  • 2-4 december 2020

Kontakta oss

Magnus Hultgren

Magnus Hultgren

, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 93

Jessica Carragher Wallner

Jessica Carragher Wallner

Director Assurance, PwC Sverige

Tel 0723-53 09 12

Följ oss i sociala medier