Toppledarprogrammet 2019

kvinna sitter i möte

Managementprogrammet för toppledare i offentlig sektor

Det finns ett flertal dimensioner av ledarskap i offentlig sektor. Politiken, medborgarna, offentligheten, organisationen, medarbetarna och kollegorna och inte minst ledaren själv har sina perspektiv. Ledarskap, generellt sett, har även en moralisk dimension som består av en mängd normer och värderingar, mer eller mindre uttalade, mer eller mindre medvetna.

Strategiskt ledarskap handlar om att klara allt på en gång – att hela tiden fråga vad som är bäst för helheten. Det är här våra nationella ledarprogram kommer in.

Målgrupp för utbildningen
Förvaltningschefer, ekonomichefer, personalchefer, kanslichefer, IT-chefer, chefsjurister etc. 

Programmet omfattar tolv dagar.

Programmets tolv dagar bygger vi utifrån följande moduler:

  • Det nya normaltillståndet
  • Personligt ledarskap och ledande ledningsgrupp
  • Mellanrummets dynamik - det avgörande ledarskapet
  • Förnyelse & utveckling - det transformativa ledarskapet

Utbildningsdagar hösten 2019 och våren 2020

27-29 november 2019
28-30 januari 2020
10-12 mars 2020
12-15 maj 2020
 

Programmets tolv dagar bygger vi utifrån följande moduler:

  • Det nya normaltillståndet
  • Personligt ledarskap och ledande ledningsgrupp
  • Mellanrummets dynamik - det avgörande ledarskapet
  • Förnyelse & utveckling - det transformativa ledarskape

Kontakta oss

Magnus Hultgren

, PwC Sverige

Tel 0709-29 20 93

Jessica Carragher Wallner

Rådgivare digital transformation, PwC Sverige

Tel 0723-53 09 12

Följ oss i sociala medier