Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Bisysslor - det här behöver du veta

Känner du till om dina medarbetare engagerar sig i andra verksamheter? Bisysslor kan innebära stora risker för ditt företag och leda till kundförluster, bedrägerier och skadat varumärke.

Begär offert

Playback of this video is not currently available

Filmen ger en kort beskrivning av tjänsten Bisysslekollen.

Vad är en bisyssla?

Bisyssla är i princip allt som en anställd tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att man arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete.

Bisysslor som extraknäck eller styrelseuppdrag

Bisysslor eller engagemang i andra verksamheter är en vanlig företeelse. Många har uppdrag i andra bolag och organisationer av olika karaktärer. Troligtvis känner du någon som har styrelseuppdrag i någon form. Det kan vara som ledamot eller suppleant i barnens idrottsklubb, i sin bostadsrättsförening eller i en familjemedlems företag. En annan vanlig bisyssla är att man jobbar i parallellt i andra företag, på eller efter arbetstid. Ett ansträngande extrajobb efter arbetstid kan innebära att personen inte använder den lediga tiden till avkoppling vilket påverkar balansen mellan jobb och fritid. Ytterligare ett exempel är om en anställd startar eget bolag och bedriver näringsverksamhet, oavsett om verksamheten är konkurrerande eller ej.

Riktigt allvarliga scenarier är när någon utsätter ditt bolag för bedrägerier, att med ont uppsåt ägna sig åt en sidoverksamhet som exempelvis är direkt konkurrerande eller att någon utnyttjar sin makt för att påverka beslut om kunder eller leverantörer som leder till en ekonomisk vinning.  

Hur skulle det påverka din verksamhet ifall dina medarbetare hade liknande bisysslor? Känner du till vilka bisysslor som innebär risker och vilka som är tillåtna? Känner era medarbetare till vad som gäller? Genom att se över medarbetares bisysslor och ta reda på vad som är ok och vad som inte är ok får du kontroll över dessa affärskritiska frågor.
 

Prisexempel Bisysslekollen

Analys, rapport och genomgång för en koncern eller bolag med 280 anställda:
19 000 kronor.

Vill du veta mer om hur du får koll på medarbetarnas bisysslor?

Fyll i formuläret.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Trygg ekonomihantering

Förhindra att både mänskliga och maskinella fel begås genom att ta kontroll över betalningar, leverantörsregister, löneutbetalningar och anställdas eventuella bisysslor.

Vilka bisysslor är okej och inte?

Bisysslor som bör granskas är exempelvis uppdrag i konkurrerande verksamheter, styrelseuppdrag hos en leverantör eller kund och bisysslor som arbetas med på arbetstid.

Bisysslor som bör granskas är

 • konkurrerande uppdrag

 • styrelseuppdrag hos leverantör eller kund

 • bisysslor under arbetstid.

Internkontroll och tips till medarbetare

För att säkerställa att verksamheter bedrivs enligt uppsatta policys och riktlinjer är det vanligt att företag genomför kontroller kring hur internkontrollen fungerar i realiteten. I det arbetet ingår analyser, kontroller och uppföljning. Det innebär till exempel att många väljer att följa upp eventuella bisysslor hos alla anställda. Som anställd finns det en rad viktiga saker att tänka på när det gäller bisysslor.

Tips till medarbetare:

 • Ha kontroll på företagets policy kring bisysslor.

 • Innan du eventuellt engagerar dig i ett eller flera bolag är det bra att prata med, och få godkänt av, sin närmaste chef.

 • Har du en eller flera aktiva bisysslor nu som du inte fått godkänt eller rapporterat om är det bra att informera sin närmaste chef.

 • För allas säkerhet är det viktigt att man följer företagets policys. Om detta ej görs kan det innebära risker och konsekvenser för alla.
   

Det finns många fördelar med att använda tjänsten Bisysslekollen. Bisysslekollen passar företag som vill följande:

 • minska risker för bedrägerier
 • minska risken för skadat varumärke
 • öka bolagets säkerhet
 • ha koll på anställdas bisysslor.

PwC hjälper er att hålla koll på bisysslorna

PwC:s tjänst Bisysslekollen ger dig en samlad bild över alla medarbetares bisysslor. Analysen kommer att visa pågående såväl som historiska bisysslor och ge information om vilka av era anställda som har en aktiv bisyssla, vilket bolag de är aktiva i (namn, organisationsnummer) samt när de blev aktiva och vilken position de har eller har haft. Efter utförd analys ingår genomgång av en specialist från PwC samt den fullständiga rapporten.

Vill man utöver analysen få hjälp med policys, bilagor till anställningsavtal eller en workshop kring bisysslor bistår PwC gärna med ytterligare expertis.

Bisysslekollen

 • minskar risker för bedrägerier
 • ökar bolagets säkerhet
 • skapar kontroll.

Ladda ner tjänstebeskrivning

Kontakta oss

Daniel Vamos Fecher

Daniel Vamos Fecher

Manager, PwC Sverige

Tel 010-212 76 57

Kontakta oss

Är du intresserad av våra SME-tjänster. Fylll i nedanstående formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide