Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Välkommen till PwC:s Hållbarhetskollen


Med PwC:s tjänst Hållbarhetskollen får du en kartläggning av var du står i dag och hur du ska tänka framåt kring dina hållbarhetsfrågor. Börja med att anmäla dig till vår kostnadsfria utbildning!

Begär offert

Beställ Hållbarhetskollen och prioritera rätt.

I dag förväntar sig kunder, medarbetare och investerare att du som företagare har koll på hållbarhetsfrågor. Det kan exempelvis handla om hälsoarbete för personalen, leverantörskedjor och minska miljöpåverkan. Eller processer som stödjer arbetet med FN:s Agenda 2030 och hållbarhetsredovisning.

Med Hållbarhetskollen får du en helhetsbild direkt så att du kan fokusera på de frågor som är relevanta för just din verksamhet. 

Hållbarhetskollen kostar 29 000 kronor. Du får en förankrad nulägesanalys som visar hur långt ni kommit i bygget av en hållbar affärsmodell.  Hållbarhetskollen ger dig en prioritering av dina viktigaste initiativ som du kan arbeta med eller som PwC kan hjälpa dig med genom ytterligare rådgivning.  
 

Playback of this video is not currently available

Hållbarhetskollen under en minut – se videon.


PwC:s tjänst Hållbarhetskollen ger dig en tydlig helhetsbild så att du kan fokusera på de frågor som är relevanta och mest prioriterade för just ditt företag.

Hållbarhetskollen – så funkar det:

Ni väljer ut ett antal personer inom företaget som ska delta (till exempel er ledningsgrupp). Ni går igenom följande steg:

  • Utbildning och Inventering  – utbildningen Koll på hållbarhet är utgångspunkt för arbetet. Ni får tillgång till utbildningen. Utbildningens grundläggande frågor kompletteras med ett  fyrtiotal frågor som fördjupar inventeringen av vad har ni på plats idag.

  • Workshop – tillsammans med PwC:s rådgivare går ni igenom er nuvarande situation, önskat läge  vilka insatser som ni bör prioritera. 

  • Efter genomförd workshop får du en slutrapport med sammanställning av nuläge, önskat läge och prioriterade åtgärder.
     

Anmäl dig till vår kostnadsfria utbildning Koll på hållbarhet i dag och ta det första steget mot ett hållbart och lönsamt företagande

Utbildningen tar 30 minuter och består av 6 filmer om hållbart företagande samt reflektionsfrågor. Du får en nulägesbild som visar var ditt företag står idag och hur du kan förbättra dina hållbarhetssatsningar. Utbildningen kan genomföras individuellt eller i grupp.

Vad lär jag mig av utbildningen? 

Utbildningen fokuserar på hållbara affärsmodeller där hållbara kunderbjudanden, hållbara inköp och hållbar produktion ingår. Du får även möjlighet att reflektera över hur det ser ut i ditt företag och återkoppling i form av en samlad nulägesbild.  

Anmälan sker genom att mejla till  se_hallbarhetskollen@pwc.com och ange ditt namn, företag och organisationsnummer. Vill du anmäla flera personer på ditt företag? Uppge även deras mailadresser. 

 

Kontakta oss

Daniel Johansson Stattin

Daniel Johansson Stattin

Rådgivare, PwC Sverige

Tel 0709-29 48 20

Frida Sidnäs

Frida Sidnäs

Risk Management and Sustainable Business Solutions, PwC Sverige

Tel 010-213 12 83

Kontakta oss

Är du intresserad av våra SME-tjänster. Fylll i nedanstående formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide