Skip to content Skip to footer
PwC

Visar resultat

Optimera nyttan med IT

Hur tycker du att er IT fungerar? Påverkas ert arbete ofta av driftstopp? Hur ser du på IT och digitalisering som en möjliggörare? Med PwC:s tjänst IT-kollen får ni hjälp att se ert behov inom IT och hur ni tar arbetet vidare.

Begär offert

Playback of this video is not currently available

Har du koll på din IT? I videon får du en kort beskrivning av tjänsten.

Vad kan IT användas till?

Företag som arbetar strategiskt med IT ökar såväl sin effektivitet och lönsamhet som att förbättra den interna IT-säkerheten. Det kan handla om att den digitala strategin är förankrad i affärsplanen, utveckling inom digitalisering och automatisering, att den dagliga IT-servicen fungerar och att det råder en hög mognadsnivå inom IT-säkerhet.

Strategiskt IT-arbete handlar om att hantera

  • affärsutveckling

  • daglig IT-service

  • IT-säkerhetsmognad.  

Utmaningar att ha koll på

Digitalisering och automatisering har flyttat allt högre upp på företagens agenda. Ju mer digitaliserad en verksamhet är desto viktigare är det att IT-miljön fungerar. En eftersatt IT-miljö där den dagliga serviceleveransen inte fungerar eller där IT-arbetet inte har förankring i affärsplanen kan innebära ett stort hinder i digitaliseringsarbetet.

PwC hjälper er att kartlägga era IT-behov

Med PwC:s tjänst IT-kollen får du en fördjupad förståelse för era styrkor och svagheter inom IT och prioriterade rekommendationer på hur du tar arbetet vidare. Detta innebär att ni får en helhetsbild över er IT med allt från digital strategi och koppling till affärsplanen som infrastruktur med system och daglig service. Därmed får ni koll på läget och kan jobba mer framgångsrikt med IT.  

IT-kollen visar

  • var ni står i förhållande till andra företag

  • rekommenderad väg framåt.

Vad ingår i PwC:s tjänst IT-kollen?

Tjänsten tar utgångspunkt i en självutvärdering av ert IT-arbete. Utvärderingen syftar till att skapa uppfattning om vilken mognadsnivå som föreligger inom IT, vilka åtgärder som behöver vidtas och hur de bör prioriteras. Arbetet utmynnar i en rapport som fungerar som en aktivitetsplan med tydliga aktiviteter för att ta arbetet framåt. Avrapporteringen sker digitalt tillsammans med en affärsrådgivare med kunskap om er verksamhet och en IT-rådgivare från PwC.

IT-kollen innehåller:

  • nulägesanalys/kartläggning

  • aktivitetsplan

  • stöd från IT-rådgivare på PwC


Ladda ner tjänstebeskrivning

Vill du veta mer om hur ni optimerar nyttan med IT?

Fyll i formuläret.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Magnus Karmborg

Magnus Karmborg

Rådgivare IT Governance, PwC Sverige

Tel 010-212 59 04

David Nilsson

David Nilsson

Manager, PwC Sverige

Tel 010-212 46 71

Kontakta oss

Är du intresserad av våra SME-tjänster. Fylll i nedanstående formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide