Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Strategiformulering - väx och utveckla din affär

Strategiformulering hjälper företag att nå sina affärsmål

Vd och ledningsgrupp har det yttersta ansvaret för bolagets väg framåt. Det är dock inte helt lätt att veta vilka som är de strategiska kärnfrågorna, eller hur tid och resurser ska allokeras för att maximera värdeskapande. Därför har vi tagit fram tjänsten Strategiformulering, där våra rådgivare hjälper er att på ett effektivt och strukturerat sätt formulera er strategi.

Vad innebär tjänsten Strategiformulering?

PwC:s rådgivningstjänst Strategiformulering hjälper er att formulera en strategi och sätta en roadmap med tydliga aktiviteter kopplade till era mål. Vi kombinerar en nulägesanalys, baserad på er verklighet, med en strategiworkshop där vi tillsammans formulerar och prioriterar de viktigaste frågorna att fokusera på framåt. Allt sammanställs i en slutrapport för vd och ledning att luta sig mot i det strategiska arbetet framåt.

Efter en Strategiformulering kommer ni att ha  

  • En ökad förståelse för bolagets nulägessituation och position i branschen
  • Formulerat en strategi i form av syfte, vision, strategiska områden och strategiska aktiviteter
  • Tydliggjort processen för strategiformulering framåt

Strategiformulering passar företag där

  • Det finns osäkerhet kring bolagets situation och roll på marknaden
  • Det saknas tydlighet i vilka som är de centrala frågorna för bolaget att fokusera på framåt
  • Det finns osäkerhet kring roller och processer i strategiformuleringsarbetet

Kontakta oss för att få veta mer om Strategiformulering.
 

Playback of this video is not currently available

I den här videon förklarar Sami Halonen, strategirådgivare på PwC, vad Strategiformulering innebär och vilka företag som kan dra nytta av tjänsten.


Ladda ner tjänstebeskrivning


Kontakta oss

Sami Halonen

Sami Halonen

Partner Strategy&, PwC Sverige

Tel +46 708 96 95 61

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Kontakta oss

Är du intresserad av våra SME-tjänster. Fylll i nedanstående formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide