Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

Värdesimulering - en enklare företagsvärdering

Rådgivare specialiserad på företagsvärdering

Värdesimulering hjälper dig att få en översiktlig uppskattning av företagets värde. En företagsvärdering kan behövas i många olika situationer men det finns tillfällen då det är tillräckligt med en översiktlig uppskattning av värdet. I de fallen erbjuder PwC rådgivningstjänsten Värdesimulering.

Vad innebär tjänsten Värdesimulering?

Syftet med Värdesimulering är att illustrera möjliga värdenivåer baserat på givna förutsättningar. Till skillnad från en fullständig företagsvärdering är Värdesimulering inte en bedömning avseende värdet på företaget; det är en exempelberäkning baserat på en avkastningsvärdering. En Värdesimulering är med andra ord perfekt som redskap vid interna diskussionsunderlag inför kommande ägarförändringar, när företaget vill förstå vad som driver värde eller när företaget aktivt vill jobba med att öka värdet.

Efter en genomförd Värdesimulering har ni

  • Fått en översiktlig uppskattning av företagets värde baserat på er egen prognos
  • Haft möjlighet att få stöd i era funderingar om företagets värde av våra erfarna rådgivare
  • Möjlighet till fortsatt råd kring den situation som föranlett värderingen, till exempel ägarförändring

Det är lämpligt med Värdesimulering

  • Vid inledande diskussioner kring förändring av ägarstrukturen, till exempel försäljning av aktier
  • Då situationen inte kräver en formell extern bedömning av värdet

Kontakta oss för att få veta mer om Värdesimulering.

Playback of this video is not currently available

Värdesimulering – en enklare företagsvärdering

Vad är företaget värt? Är ambitionen att växa eller står ni inför ett ägarbyte? En värdesimulering ger en översikt och vägledning av företagets värde.


Ladda ner tjänstebeskrivning


Kontakta oss

Gustaf Levander

Gustaf Levander

Partner, PwC Sverige

Tel 0709-29 30 61

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Kontakta oss

Är du intresserad av våra SME-tjänster. Fylll i nedanstående formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide