Värdesimulering - en enklare företagsvärdering

Rådgivare specialiserad på företagsvärdering

Värdesimulering hjälper dig att få en översiktlig uppskattning av företagets värde. En företagsvärdering kan behövas i många olika situationer men det finns tillfällen då det är tillräckligt med en översiktlig uppskattning av värdet. I de fallen erbjuder PwC rådgivningstjänsten Värdesimulering.

Vad innebär tjänsten Värdesimulering?

Syftet med Värdesimulering är att illustrera möjliga värdenivåer baserat på givna förutsättningar. Till skillnad från en fullständig företagsvärdering är Värdesimulering inte en bedömning avseende värdet på företaget; det är en exempelberäkning baserat på en avkastningsvärdering. En Värdesimulering är med andra ord perfekt som redskap vid interna diskussionsunderlag inför kommande ägarförändringar, när företaget vill förstå vad som driver värde eller när företaget aktivt vill jobba med att öka värdet.

Efter en genomförd Värdesimulering har ni

  • Fått en översiktlig uppskattning av företagets värde baserat på er egen prognos
  • Haft möjlighet att få stöd i era funderingar om företagets värde av våra erfarna rådgivare
  • Möjlighet till fortsatt råd kring den situation som föranlett värderingen, till exempel ägarförändring

Det är lämpligt med Värdesimulering

  • Vid inledande diskussioner kring förändring av ägarstrukturen, till exempel försäljning av aktier
  • Då situationen inte kräver en formell extern bedömning av värdet

Kontakta oss för att få veta mer om Värdesimulering.

Kontakta oss

Magnus Sörling

Director, PwC Sverige

Tel 010-2127100

Pontus Tonning

Partner, Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10