Hållbarhetsredovisning

Granskning av hållbarhetsredovisning

Intresset för organisationers prestation i fråga om hållbarhet är större än någonsin. Att rapportera på ett relevant sätt blir viktigt då intressenter vill få kännedom om aktiviteter inom verksamheten som rör klimatförändringar, hushållande med resurser och investeringar i socialt ansvar.

Dagens ledare förstår vikten av att sätta upp tuffa hållbarhetsmål och samtidigt säkerställa att de framsteg som görs avspeglas korrekt i en öppen rapportering vid rätt tidpunkt. Genom bestyrkanden från en tillförlitlig rådgivare vinner – och behåller – organisationen intressenternas förtroende.

Våra erfarna team kan hjälpa er med följande:

  • Identifiera och bedöma relevanta hållbarhetskrav från samtliga intressenter.
  • Genomföra internrevisioner för att mäta effektiviteten i era interna kontroller och åtgärder.
  • Erbjuda oberoende granskning av era hållbarhetsrapporter samt bestyrkande av efterlevnad av olika standarder och regelverk, såsom till exempel EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS), brittiska RTFO, Global Reporting Initiative (GRI), Greenhouse Gas (GHG) Protocol samt AA1000 och växthusgasutsläpp.
  • Stödja er medverkan i olika hållbarhetsindex genom att hjälpa till att tolka deltagarformulär före inlämning; vi identifierar även era möjligheter att förbättra er ställning i rankningen.
  • Bedöma hur era rapporter står sig gentemot best practice, identifiera verksamhetsförbättringar, utveckla er rapportering från att efterleva lagar och förordningar till att även inkludera framåtblickande analyser och strategier. 
  • Anpassa mätbara hållbarhetsmål till er företagsstrategi, baserat på finansiella, operativa och regelmässiga prestationsmått.
  • Bedöma vilken påverkan produkters och tjänsters livscykler, från materialanskaffning till avfallshantering, kan ha på era hållbarhetsmål.

 

Podcast om hållbarhetsredovisning
I detta avsnitt diskuterar vi med Isabelle Hammarström som är specialist inom just dessa frågor för att lära oss mer om vad hållbarhetsredovisning är, vad är det som gäller för olika sorters bolag och hur man rapporterar hållbarhet. Vad är viktigt att hålla koll på framöver?

 

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide