Granskning av hållbarhetsredovisning

Granskning och bestyrkanden av hållbarhetsredovisningen

Att hållbarhetsrapportera på rätt sätt idag ett högprioriterat moment inom alla företag och organisationer. Medarbetare, kunder, investerare och allmänheten vill få kännedom om företagens verksamheter som rör klimatförändringar, socialt ansvar, regelefterlevnad av de nya hållbarhetsregelverken och hur man undviker greenwashing. Företag som sätter upp hållbarhetsmål måste samtidigt säkerställa att de framsteg som görs avspeglas korrekt i en öppen rapportering vid rätt tidpunkt. Genom bestyrkanden från en tillförlitlig rådgivare behåller du dina intressenters förtroende.

Vi hjälper dig att

  • Identifiera och bedöma relevanta hållbarhetskrav från samtliga intressenter.
  • Genomföra internrevisioner för att mäta effektiviteten i era interna kontroller och åtgärder.
  • Säkerställa en oberoende granskning av era hållbarhetsrapporter samt bestyrkande av efterlevnad av olika standarder och regelverk, såsom till exempel EU:s system för handel med utsläppsrätter (EU ETS), Global Reporting Initiative (GRI), Greenhouse Gas (GHG) Protocol samt AA1000 och växthusgasutsläpp.
  • Stödja er medverkan i olika hållbarhetsindex genom att tolka deltagarformulär före inlämning. vi identifierar även era möjligheter att förbättra er ställning i rankningen.
  • Bedöma hur era rapporter står sig gentemot best practice, identifiera verksamhetsförbättringar, utveckla er rapportering  till att även inkludera analyser och strategier. 
  • Anpassa mätbara hållbarhetsmål till er företagsstrategi, baserat på finansiella, operativa och regelmässiga prestationsmått.
  • Bedöma vilken påverkan produkters och tjänsters livscykler kan ha på era hållbarhetsmål.

 

Podcast om hållbarhetsredovisning
I detta avsnitt diskuterar vi med Isabelle Hammarström som är specialist inom just dessa frågor för att lära oss mer om vad hållbarhetsredovisning är, vad är det som gäller för olika sorters bolag och hur man rapporterar hållbarhet. Vad är viktigt att hålla koll på framöver?

 

Kontakta oss

Isabelle  Hammarström

Isabelle Hammarström

Director, Sustainability & Climate Change, PwC Sverige

Tel 0709-29 39 37

Följ oss i sociala medier