Vad gör en revisor?

2019-10-28

Det här gör en revisor

En oberoende och skicklig revisor skapar trovärdighet och säkerhet för alla inblandade intressenter.

En revisor kvalitetssäkrar företags och organisationers ekonomiska information vilket ger trygghet och säkerhet. Ytterligare en viktig uppgift för en revisor är att tillhandahålla konkret hjälp med att identifiera eventuella problem och att därefter hitta rätt lösning.

I dag finns det stora krav på företags och organisationers ekonomiska information. Den ska vara snabb, omfattande och tillförlitlig. Att informationen är kvalitetssäkrad av en revisor gör att företaget skapar trovärdighet gentemot aktieägare, kreditgivare, leverantörer, myndigheter, medborgare och kunder.

Med en välmeriterad och erfaren revisor får du en professionellt genomförd revision och hos oss hittar du Sveriges mest eftertraktade revisorer.

En revisor är lyhörd, har stor integritet och kan ta egna initiativ. Vi har också specialiserade revisorer inom en rad olika branschområden, vilket gör att vi kan erbjuda rätt revisor till dig.

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig, kontakta oss nära dig!

Följ oss i sociala medier