Vad gör en revisor?

2019-10-28

Det här gör en revisor

En oberoende och skicklig revisor skapar trovärdighet och säkerhet för alla inblandade intressenter.

En revisor kvalitetssäkrar företags och organisationers ekonomiska information vilket ger trygghet och säkerhet. Ytterligare en viktig uppgift för en revisor är att tillhandahålla konkret hjälp med att identifiera eventuella problem och att därefter hitta rätt lösning.

I dag finns det stora krav på företags och organisationers ekonomiska information. Den ska vara snabb, omfattande och tillförlitlig. Att informationen är kvalitetssäkrad av en revisor gör att företaget skapar trovärdighet gentemot aktieägare, kreditgivare, leverantörer, myndigheter, medborgare och kunder.

Med en välmeriterad och erfaren revisor får du en professionellt genomförd revision och hos oss hittar du Sveriges mest eftertraktade revisorer.

En revisor är lyhörd, har stor integritet och kan ta egna initiativ. Vi har också specialiserade revisorer inom en rad olika branschområden, vilket gör att vi kan erbjuda rätt revisor till dig.

Kontakta oss

Vi berättar gärna mer om hur vi kan hjälpa dig, kontakta oss nära dig!

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Helena Kaiser de Carolis

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 0709-29 33 11

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader, PwC Sverige

Tel 010-212 55 10

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide