Skip to content Skip to footer
Sök
PwC

Visar resultat

PwC utvecklar branschen genom engagemang i FAR

2021-03-14

Kollegor i samtal

Branschorganisationen FAR organiserar drygt 5 000 individer och cirka 1 000 företag inom revision, redovisning, skatt och lönehantering. PwC arbetar aktivt inom FAR för att hjälpa branschen att göra nytta för näringsliv och samhälle. 

FAR är en branschorganisation för revisorer, redovisningskonsulter, lönekonsulter och skatterådgivare, samt för små och stora företag inom redovisning, revision och rådgivning. FAR vill utveckla ekonomi-Sverige och ge näringsliv och samhälle tydliga spelregler, rätt kompetens och tillförlitlig information. 

Samtidigt är FAR ett av Sveriges största privata utbildningsföretag inom området ekonomi med cirka 300 årliga utbildningstillfällen. Utöver det driver organisationen en tjänst för digital tillgång till regler och handledning inom ekonomiområdet – FAR Online.

Uppdraget från medlemmarna är att klargöra god yrkessed, paketera och förmedla kunskap samt driva opinionsbildning. FAR auktoriserar redovisningskonsulter, skatterådgivare och lönekonsulter, och utövar kvalitetskontroll över dessa.

Aktivt arbete i FAR:s styrelse

Genom PwC:s ledamöter i FAR:s styrelse arbetar vi aktivt för att driva frågor som vi tycker är viktiga för revisions- och rådgivningsbranschen. 

– I FAR:s styrelse har vi aktuella frågor i branschen på agendan och diskuterar hur vi på bästa sätt kan driva dessa tillsammans för att göra nytta i näringsliv och samhälle, säger Helena Kaiser de Carolis, partner på PwC och ledamot i FAR:s styrelse.

Kajsa Boqvist, även hon ledamot i styrelsen och partner inom företagets Tax & Legal-verksamhet, säger att man just nu diskuterar effekterna av coronaviruset, kvalitetsfrågor samt hur revisorsprovet kan genomföras i framtiden.

– Utöver det har vi som ett återkommande tema hållbarhetsfrågor kopplade till branschen, säger Kajsa Boqvist.

 

Helena Kaiser de Carolis

Helena Kaiser de Carolis, PwC

Kajsa Boqvist

Kajsa Boqvist, PwC

Rapport tar helhetsgrepp på branschen   

I mars 2021 publicerade FAR en ny branschrapport, "FAR:s branschrapport 2021", som bygger på sammanställningar av officiell statistik. Tanken är att den ska kunna användas av exempelvis journalister, potentiella medarbetare, olika aktörer i näringslivet och internationellt.

– Vi har tagit fram rapporten för att definiera och beskriva revisions- och rådgivningsbranschen. Den innehåller data som inte har sammanställts och presenterats tidigare och jag hoppas att rapporten ska bidra till ökad kunskap om branschen och den nytta vi gör för näringsliv och samhälle, säger FAR:s generalsekreterare och vd Karin Apelman i ett pressmeddelande.

Läs branschrapporten här

Läs FAR:s pressmeddelande här

 

Helena Kaiser de Carolis

Assurance Leader, Stockholm, PwC Sverige

0709-29 33 11

Email

Kajsa Boqvist

Tax Leader, Stockholm, PwC Sverige

0709-29 38 24

Email

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss

Om du är intresserad av våra revisionstjänster kontakta oss med detta formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide