Frivillig revision för de minsta bolagen

Revision i mindre bolag

Mindre aktiebolag kan välja att ha en revisor eller inte. Cirka 250 000 aktiebolag och handelsbolag, eller mer än 70 %, av Sveriges alla företag omfattas av reglerna för frivillig revision.

Revisionen är frivillig för de aktiebolag som inte överstiger mer än ett av följande värden:

  • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • 3 anställda

Inget företag omfattas automatiskt av lagen, de företag som vill avsäga sig revisionen måste fatta ett aktivt beslut och registrera detta hos Bolagsverket. Reglerna gäller från den 1 november 2010.

Även om revisionen är frivillig för många företag måste bokföringen fortfarande avslutas med en årsredovisning varje räkenskapsår. Det gäller för alla aktiebolag, ekonomiska föreningar och de handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare.

Kontakta oss

Helena Kaiser de Carolis

Helena Kaiser de Carolis

Assurance Leader

Tel 0709-29 33 11

Pontus Tonning

Pontus Tonning

Assurance Leader

Tel 010-212 55 10

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss

Om du är intresserad av våra revisionstjänster kontakta oss med detta formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide