Frivillig revision för de minsta bolagen

Revision i mindre bolag

Mindre aktiebolag kan välja att ha en revisor eller inte. Cirka 250 000 aktiebolag och handelsbolag, eller mer än 70 %, av Sveriges alla företag omfattas av reglerna för frivillig revision.

Revisionen är frivillig för de aktiebolag som inte överstiger mer än ett av följande värden:

  • 1,5 miljoner kronor i balansomslutning
  • 3 miljoner kronor i nettoomsättning
  • 3 anställda

Inget företag omfattas automatiskt av lagen, de företag som vill avsäga sig revisionen måste fatta ett aktivt beslut och registrera detta hos Bolagsverket. Reglerna gäller från den 1 november 2010.

Även om revisionen är frivillig för många företag måste bokföringen fortfarande avslutas med en årsredovisning varje räkenskapsår. Det gäller för alla aktiebolag, ekonomiska föreningar och de handelsbolag i vilka en eller flera juridiska personer är delägare.

Följ oss i sociala medier