Generella IT-kontroller

Generella IT-kontroller för verksamhetsstyrning och uppföljning

Oberoende specialister ger dig trygghet

Fullständighet och riktighet i den information företagen använder för verksamhetsstyrning och uppföljning baseras på väl fungerande system, processer och kontroller. Detta gäller de flesta verksamheter men är av särskild betydelse i starkt flödesbaserade, transaktions- och IT-intensiva verksamheter.

Ändamålsenliga och effektiva IT-kontroller är viktiga för att säkerställa tillförlitligheten i affärssystemen vad gäller exempelvis beräkningar, automatiska kontroller och rapporter. Lika viktigt är att de ger en trygghet i att affärssystemen är väl skyddade för oväntade störningar och avbrott, vilket kan medföra dyrbara konsekvenser för affärsverksamheten. Vi kan hjälpa dig att utvärdera de IT-kontroller som görs idag på ditt företag med förslag på förbättringar.

Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hjälpa dig att få en bättre och effektivare kontroll över din IT-miljö.

Kontakta oss

Gey Widengren

Partner

Tel 0709-29 28 08

Följ oss i sociala medier