Generella IT-kontroller

Generella IT-kontroller för verksamhetsstyrning och uppföljning

Oberoende specialister ger dig trygghet

Fullständighet och riktighet i den information företagen använder för verksamhetsstyrning och uppföljning baseras på väl fungerande system, processer och kontroller. Detta gäller de flesta verksamheter men är av särskild betydelse i starkt flödesbaserade, transaktions- och IT-intensiva verksamheter.

Ändamålsenliga och effektiva IT-kontroller är viktiga för att säkerställa tillförlitligheten i affärssystemen vad gäller exempelvis beräkningar, automatiska kontroller och rapporter. Lika viktigt är att de ger en trygghet i att affärssystemen är väl skyddade för oväntade störningar och avbrott, vilket kan medföra dyrbara konsekvenser för affärsverksamheten. Vi kan hjälpa dig att utvärdera de IT-kontroller som görs idag på ditt företag med förslag på förbättringar.

Kontakta oss om du vill veta hur vi kan hjälpa dig att få en bättre och effektivare kontroll över din IT-miljö.

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide