Internrevision för finansiella företag

Internrevision för finansiella företag

En oberoende granskning ger bättre kontroll och styrning

Alla finansiella institut under Finansinspektionens tillsyn måste leva upp till särskilda krav när det gäller styrning och kontroll. Det gäller banker, kreditinstitut, försäkringsföretag samt värdepappers- och fondbolag. En oberoende granskning bidrar till förbättrade rutiner och ger styrelsen ett bra underlag för uppföljning av den interna kontrollen.

Du kan få hjälp med följande:

  • Rutiner för riskhantering, kontroll och uppföljning
  • Den interna kontrollen
  • Kredithanteringsprocesser och kapitaltäckningsmodeller
  • Efterlevnad av Finansinspektionens föreskrifter och aktuella rekommendationer
  • Hantering av outsourcad verksamhet
  • IT-säkerhet

Hos oss finns specialkompetens med lång erfarenhet från branschen och som kan bidra med insikter, förslag till förbättringar och relevanta rekommendationer när det gäller rutiner och processer.

Vi berättar gärna mer om hur våra specialister kan hjälpa dig, kontakta oss!

Kontakta oss

Sussanne Sundvall

Partner, Financial Serivces

Tel 0709-29 32 73

Följ oss i sociala medier