Internrevision

Vad är internrevision?

Internrevision ger trygghet och bättre kontroll över verksamheten.

En internrevision genomlyser en mängd områden inom verksamheten och ger styrelse och ledning en balanserad bild av hur väl processer och rutiner fungerar. Eftersom en internrevision utvärderar nuläge och föreslår åtgärder för att öka effektiviteten inom ledningsprocesser, riskhantering, intern styrning och kontroll bidrar den till att organisationen uppnår målen mer effektivt och att resultatet därmed ökar. En internrevision ger dig helt enkelt trygghet och bättre kontroll över verksamheten.

Nyttan med internrevision ligger i vem som utför den

Hos oss får du tillgång till specialistkompetens inom internrevision. Vi kombinerar erfarenheter från vårt globala nätverk med kunskap om din lokala marknad – vi finns alltid nära dig.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig, kontakta oss!

Kontakta oss

Fredrik Söder

Fredrik Söder

Rådgivare

Tel 0709-29 38 86

Följ oss i sociala medier

Kontakta oss

Om du är intresserad av våra revisionstjänster kontakta oss med detta formulär.

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Kontakta oss

Customer Hub

Kundtjänst, PwC Sverige

Tel 010-212 50 00

Hide