Kvalitetsgranskning av affärssystem

Kvalitetsgranskning av affärssystemet ger insikt, kontroll och högre effektivitet.
 

Att löpande kvalitetsgranska och optimera ditt affärssystem ger ökad insikt, effektivitet, kontroll och säkerhet. Vi vet att många företags affärssystem inte utnyttjas optimalt, men tar du tillvara på alla möjligheter med systemet kan manuella rutiner, avstämningar och felsökningar minskas. Du kan också på ett bättre sätt visa för omvärlden att du har kontroll över dina system, exempelvis att rätt personer använder systemen och på vilket sätt systemen är integrerade i verksamheten.
 

Du kan få hjälp med följande:

  • Kvalitetsgranskning och optimering av ditt Movex-, SAP-, Agresso-, Axapta-, Navision- eller annat affärssystem
  • Lösa specifika problem och säkerställa att systemet utnyttjas till fullo
  • Konkreta rekommendationer och hjälp med implementering av förbättringar
  • Stöd vid upphandling och införande eller uppgradering av ett system
  • Realisera de kalkylerade effektivitetsvinsterna med systemet
  • Kartlägga de väsentliga affärskontrollerna i systemet
     

Nyttan med revision ligger i vem som utför den

Med hjälp av välmeriterade och erfarna specialister får du en professionellt genomförd granskning av ditt affärssystem. Vi samarbetar nära med våra kollegor över hela världen och drar nytta av allas erfarenheter och framgångsrika arbetsmetoder. Vi berättar gärna mer om hur våra revisorer kan hjälpa dig, kontakta oss!

Kontakta oss

Följ oss i sociala medier

Required fields are marked with an asterisk(*)

By submitting your email address, you acknowledge that you have read the Privacy Statement and that you consent to our processing data in accordance with the Privacy Statement (including international transfers). If you change your mind at any time about wishing to receive the information from us, you can send us an email message using the Contact Us page.

Hide